IMG_9258

Nieuwe lichtstraat en kozijnen Boaz-Jachinschool

Begin 2020 startte een grootscheepse renovatie van de dorpsschool.