Bespaar energiekosten door

uw huis, winkel of bedrijfspand te laten isoleren

Door uw huis, winkel of bedrijfspand te laten isoleren kunt u veel energiekosten besparen. In oudere woningen of bedrijfspanden kunt u met een aantal eenvoudige maatregelen veel kosten besparen. Isolatie zorgt voor meer comfort en lagere energiekosten. In de winter blijft de warmte langer binnen en in de zomermaanden bent u in staat het langer koel te houden.

Met goede isolatie en ventilatie kunt u een einde maken aan vochtige ruimtes, waar schimmel zijn gang kan gaan. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw woonhuis of bedrijfspand te isoleren.

Glasisolatie

Warmteverlies door enkel glas; ramen hebben een grote invloed op de warmteverliezen in een leef- of werkruimte, omdat ze een hogere warmtedoorgang hebben dan geïsoleerde muren.

Heeft u nog enkelglas? Dan kunt u dit het beste vervangen door dubbelglas. Bij voorkeur door super isolerende beglazing of hoogrendementsbeglazing (HR-glas). HR-glas isoleert twee tot drie keer beter dan gewoon dubbelglas en wel vier tot vijf keer beter dan enkelglas. Wilt u nog een stapje verder gaan of uw woning energie neutraal maken? Dat kan met triple beglazing. Triple beglazing heeft de hoogste isolatiewaarde.

Als uw ramen en kozijnen nog niet aan vervanging toe zijn, kan het toch rendabel zijn om in verwarmde vertrekken enkelglas te laten vervangen door isolerend glas. Dubbele beglazing verhoogt bovendien het wooncomfort en werkt inbraakwerend.

Dakisolatie

Een dak zonder isolatie is één van de grootste energieverspillers. Met dakisolatie kunt u het leefcomfort verbeteren en uw energierekening verlagen. Bestisol Harderwijk kan een vakkundig advies geven op welke manier u het beste uw woning, winkel of bedrijfspand kunt (na-)isoleren.

Bij een dakconstructie wordt onderscheid gemaakt tussen een plat dak en een hellend dak. Voor ieder dak is er wel een passende oplossing. De staat van de huidige constructie is belangrijk in het bieden van de beste oplossing. Hier zijn talrijke speciale isolatiematerialen voor, die effectief warmte isolerend en waterdicht zijn. Mits op vakkundige wijze aangebracht.

Een aantal voordelen van dakisolatie:

  • Flinke besparing op de jaarlijkse energierekening;
  • Waardevermeerdering van uw woning of bedrijfspand;
  • Aangenaam leefcomfort;
  • Minder uitstoot van CO2, wat bijdraagt aan vermindering van de totale CO2 uitstoot.

Spouwmuurisolatie

Spouwmuurisolatie is een investering die loont; je hebt een lagere energierekening, de warmte blijft in huis en het is milieuvriendelijk.

Een spouw is de ruimte tussen je binnen- en buitenmuur. Die ruimte kan je laten opvullen met isolatie.

Muren wel of niet geïsoleerd?

Bestisol Harderwijk kan voor u controleren of de muren wel of niet geïsoleerd zijn. Bestisol doet dit door in de spouwmuur te kijken met een endoscoop of camera.

Voorwaarden voor spouwmuurisolatie

Om een muur te isoleren moet deze voldoen aan een aantal belangrijk voorwaarden. Voldoet de muur niet aan deze voorwaarden, voorzien wij u van de nodig informatie om de woning toch geschikt te maken voor isolatie.

Als buitenmuren geschilderd zijn zal er onderzoek gedaan worden naar de verflagen. Alleen als er dampopen verf is gebruikt kan uw woning worden geïsoleerd.

Werkwijze spouwmuurisolatie

Om de spouw op te vullen met isolatie, worden er op diverse plaatsen inblaasopeningen gemaakt in de gemetselde voeg. De diameter van de boor, waarmee de inblaasopeningen worden geboord kan variëren van 14 mm tot 23 mm. Dit is afhankelijk van het blaaspatroon of de soort isolatie. Na het inblazen worden de openingen weer netje gedicht in de juiste voegkleur.

U kunt kiezen uit Knauf Supafil, EPS neopixel parels, HR++ parels of pur.

Op het aanbrengen van de isolatie en het materiaal zijn de kwaliteitseisen en verwerkingsvoorschriften voor het isoleren van spouwmuren van toepassing. Zoals deze zijn vastgelegd in de door het “BV Kwaliteitsverklaringen Bouw, BKB” uitgegeven richtlijnen, te weten;

BRL 2110 + KOMO-blad 28 | KOMO-attest nr. IKB1910/08

Uw winkel, bedrijfspand of huis laten isoleren?

Neemt u vrijblijvend contact met ons op. Wij reageren binnen één werkdag.

Contact opnemen